Tiết mục múa chèo chào mừng các Thầy/ Cô giáo - Chuyên viên phòng Giáo dục huyện Tiền Hải về thăm trường năm học 2017 - 2018

Tiết mục múa chèo chào mừng các Thầy/ Cô giáo - Chuyên viên phòng Giáo dục huyện Tiền Hải về thăm trường năm học 2017 - 2018