Ngày Hội đọc sách của thầy trò Trường tiểu học Đông Cơ.