Hội thi Kéo co của chị em chào mừng ngày 8/3/2018

Tổ 2+3: Giải Nhất, Tổ 4+5: Giải Nhì, Tổ 1: Giải Ba